Philippe De Backer - voormalig kandidaat-burgemeester van Antwerpen
Philippe De Backer - voormalig kandidaat-burgemeester van Antwerpen
Koen Kennis -  onder andere schepen van Mobiliteit in Antwerpen
Koen Kennis - onder andere schepen van Mobiliteit in Antwerpen
Woord-weerwoord, dat is de opzet van dit ‘debat op afstand’. Zowel Koen Kennis als Philippe De Backer kregen één uur de tijd om hun mening en toekomstvisie te geven over de Antwerpse mobiliteit.
Mobiliteit is een erg politiek-actueel thema in Antwerpen. Kort voor de lokale verkiezingen zijn er verschillende werken en initiatieven op gang gekomen die de mobiliteit van de stad moeten verbeteren. De knip in de Leien, de Noorderlijnwerken, de algemene hervorming van De Lijn en de doorbraak in het Oosterweeldossier zijn er slechts enkele van. Allemaal hebben ze impact op het Antwerpse mobiliteitswezen. Kortom, er leeft heel wat binnen dat domein.
Ook het onlangs voorgestelde mobiliteitspact van UA-professor Dirk Lauwers in samenspraak met een aanzienlijk aantal burgerverenigingen zet druk op de ketel. Wat het mobiliteitspact vooral voorstelt, is meer fiets en minder auto. “De auto heeft een plek in de stad. Toch moet de focus ligen op alternatieve vormen van mobiliteit”. Volgens Lauwers is dat noodzakelijk om een veiligere verkeerssituatie te bekomen voor iedere weggebruiker. “Het beleid heeft een ommekeer nodig”, aldus Lauwers. Je ziet het nu al, mobiliteit zal een felbevochten thema worden tijdens de laatste fase van de verkiezingscampagnes.
Den Triangel kreeg de kans om met twee Antwerpse politieke kopstukken in gesprek te gaan over het stedelijk mobiliteitsbeleid. Philippe De Backer, huidig staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding, Privacy en Noordzee en lijsttrekker voor de Antwerpse Open Vld. Hij geeft in deze verkiezingsspecial zijn visie op de Antwerpse mobiliteit. Daartegenover spraken we met mandatenkoning Koen Kennis, schepen voor Mobiliteit in Antwerpen (N-VA). Beide politici hebben het streven naar innovatie binnen mobiliteit alvast gemeen. Of in de woorden van Koen Kennis: “Hou je vast, want er zal wat gaan veranderen”.

De Lijn schiet echt tekort in Antwerpen — Philippe De Backer
De Lijn in Antwerpen
Speelt De Lijn vandaag voldoende in op de vraag van haar gebruikers?
De Backer: Nee. De Lijn schiet echt tekort in Antwerpen. Er wordt geen rekening gehouden met de vraag. Veel lijnen –of de pendelaar ze nu gebruikt of niet– worden door De Lijn afgeschaft. Bovendien investeert het beleid niet genoeg in het openbaar vervoer, vooral op vlak van innovatie.
Kennis: Daar ben ik het niet mee eens. Investeringen? Zijn de werken daar niet bewijs genoeg voor? Ik volg Philippe De Backer wanneer hij zegt dat we van een vraag- naar een aanbodmodel moeten evolueren. Toch zijn we daar al naartoe aan het werken. Een voorbeeld daarvan is tram 8: de verbinding tussen Wommelgem en het Koningin Astridplein. Vandaag kan je op een kwartiertje in het Antwerpse centrum staan met trams en metro’s.
De web-tool “Slim naar Antwerpen”, is een mooie start van een zogenaamde slimme stad, kan het beter?
De Backer: Ik heb al meer dan één keer gepleit voor een Antwerps vervoersbedrijf waarin je initiatieven bundelt. “Slim naar Antwerpen” kwam er namelijk op initiatief van Open Vld. Dat is een goed begin. Maar vandaag heb je zaken zoals Poppy en Cloudbike. Creëer één simpel web- en mobiele app zodat je slechts één klik verwijderd bent van alle mogelijke mobiliteitsopties. 
In een toekomst waar De Lijn niet langer de enige speler is, zal je dat echt nodig hebben. Bovendien kan je zo zoeken naar een totaaloplossing. Als je een bedrijf hebt dat zegt: ”Ik kan fietsen, wagens, trams en bussen voorzien in de stad”, fantastisch toch? Bovendien betekent dat ook extra investeringen in infrastructuur en dataverbruik. Een 5G-netwerk bijvoorbeeld.
Kennis: (lacht smakelijk) Het is pas sinds ik de mobiliteit in handen heb dat we alles zijn gaan bundelen, “Slim naar Antwerpen” komt van de N-VA. Die web-tool bundelt alle huidige mogelijkheden, waarom zou je het dan opnieuw gaan bouwen? Het bestaat. Met “Slim naar Antwerpen” geef je je eigen locatie en je bestemming in. Met verschillende mobiliteitsvormen krijg je dan opties om je ‘slim’ een weg naar de stad te banen. Trams, A-fietsen, bussen, etc. Bovendien zie je pas sinds deze legislatuur een mobiliteitsdienst die zich voortdurend bezighoudt met mobiliteit en parkeren. Voordien bestond dat niet.
Komt er na 2020 openbaar vervoer door de private sector?
De Backer: Van mij mag de publieke sector het openbaar vervoer absoluut regelen. Maar het moet goed zijn en inspelen op de innovatie. Dat zie ik vandaag niet. Bovendien pompen we er miljarden in. Kunnen we dat geld niet beter ergens anders stoppen?
Kennis: Ik ben een voorstander van de publieke sector en laat ze ook meer dan ooit toe binnen het mobiliteitswezen. We hebben met zaken zoals Poppy en Cloudbike trouwens een markt voor mobiliteit gecreëerd. En met “Slim naar Antwerpen” spelen we daar ook op in. Het overkoepelt alle mogelijkheden. Je berekent je route, rijdt met een Poppy naar een bepaalde tramhalte, je neemt de tram en je wandelt verder naar je eindbestemming. Van A naar B. Zo zal het in de toekomst moeten.​​​​​​​
Even ambitieus. De zelfrijdende wagen? Kunnen we Antwerpen daar mobiliteitspionier in maken?
De Backer: Ik heb in Europa niets anders gedaan dan gepleit voor elektrisering van de automobielsector. In Antwerpen kunnen we pionier zijn. Start met de aanleg van oplaadpalen. Sluit deals met bedrijven als Tesla om de kabel te leggen, dan zorgen wij voor universele palen. Dat gaat natuurlijk niet in een vingerknip. De elektrische wagens zijn nog te duur. Naarmate je de evolutie z’n werk laat doen kunnen we echt pioniers zijn.
Bovendien moeten we beginnen met het elektriseren van de eigen vloot. Straatvegers, taxi’s, enzovoort. In Schiphol laten ze enkel nog elektrische taxi’s toe in en rondom de luchthaven.
Kennis: Ik ben volop bezig met kijken waar we kunnen beginnen met de zelfrijdende voertuigen. Zelf ben ik ervan overtuigd dat we moeten starten met zelfrijdende bussen. Ik heb het ook over de automobielsector gezegd: “hou je vast, er gaat wat veranderen”. Maar dat gaat gestaag, we moeten daar realistisch in zijn. Een zelfrijdende wagen lost veel op maar niet alles.
Daarnaast zeg ik ook graag dat de stad met de grootste vloot CNG-wagens rijdt. En daarbij moet je ook realistisch zijn. De perimeter bij elektrische wagens is beperkt. Je kan een straatveger niet zomaar laten vertrekken met de kans dat die halverwege de Turnhoutsebaan zonder stroom valt. 
Bovendien zijn we het aantal laadpalen aan het optrekken. Ik wil ook niet zomaar benzine- en dieselwagens verbieden aan de luchthaven van Antwerpen. Zo creëer je een monopolie voor elektrische taxibedrijven, en dat is economisch niet haalbaar. Toch moedigen we taxibedrijven aan om dat te doen. Wanneer je in Antwerpen een nieuwe taxiwagen wil aanschaffen kom je op een wachtlijst. Maar diegene die afkomt met een groen alternatief, krijgt voorrang.
Het Mobiliteitspact
Is er ruimte voor wettelijke implementatie, eventueel gedeeltelijk, van het mobiliteitspact van Dirk Lauwers?
De Backer: Het is goed dat het mobiliteitspact tot stand is gekomen door burgerinitiatief. De investeringen in het openbaar vervoer en aanpak van de zwarte punten zijn ook broodnodig. Kortom, ik zie hier en daar wel ruimte. Anderzijds is het gekkenwerk om overal betalend parkeren in te voeren. Stadsbezoekers die van ver komen en met de wagen tot hier rijden, schrik je zo af. Dat is niet goed voor de lokale kmo’s en de algemene Antwerpse economie.
In Antwerpen heb je een Stop ’n Shop-systeem nodig waarbij je je wagen stillegt, de winkel binnenstapt en na vijf minuten weer doorrijdt. Ook de burgerbegroting is er gekomen op voorstel van Open Vld. Vandaag geven we al middelen aan mensen om straten, pleinen, etc. op te beuren.
Kennis: Als ik het mobiliteitspact lees, ga ik voor tachtig procent akkoord. Sommige dingen doen we al. Anderzijds zie ik ook dat Dirk Lauwers vooral zegt: “de auto moet weg”, en dat kan niet. Ik wil vooral dat Antwerpen meer woonerven krijgt. Dat wil zeggen: bestemmingsverkeer toegelaten. Ik gebruik graag de benaming: “een bewandelbaar Antwerpen, waar de voetganger voorrang heeft”.
Het stop ’n shop-systeem bestaat vandaag al. Wij noemen dat het gazettentarief. Kortrijk is een dorp waar mensen aan runshopping doen, ze doen hun aankopen heel gericht en vertrekken. Vergelijk dan de Bist van Wilrijk met Kortrijk.
Oosterweel en Schonere Lucht
De Ring is tweemaal zo vervuilend als de Antwerpse binnenstad volgens ADEMLOOS-studies. Waarom integreer je die dan niet in de lage-emissiezone?
De Backer: Ik ben ervan overtuigd dat de lage-emissiezone niet voldoende is. Graag zie ik meer en meer elektrisch maar dan moet je de infrastructuur erop afstemmen. Over de Oosterweelverbinding bijvoorbeeld zeg ik: overkap die hele Ring. Gebruik die ruimte om je openbaar vervoer erover te laten rijden. 
Vergroot de bereikbaarheid van de stad. De tracés die er nu zijn gekomen waren noodzakelijk om de druk bij de stad weg te nemen. Omliggende gemeenten zoals Ekeren en Wommelgem staan nu een drukkere spits te wachten. Fouten zullen er altijd zijn. Maar ik hamer er graag op dat Open Vld volledig achter de overkapping staat.
Kennis: Het is waanzin om je snelwegen in de lage-emissiezone te plaatsen. Bovendien komt het fijnstof daar terug op de autostrade terecht. In de binnenstad blijft dat hangen tussen de straatgevels. Die zogenaamde street canyons vormen het probleem. Ik kan ook zeggen: “auto’s mogen de stad niet meer in”. Maar elk alternatief vervoersmiddel zal wel problemen opleveren. 
De lage-emissiezone werkt -weliswaar minder snel dan verwacht- en er is een geweldige verschoning van ons wagenpark. Uiteindelijk denk ik dat alternatieve brandstof de ultieme oplossing is. Elektrische wagens zijn een tussenfase. Het eindproduct zullen waterstofvoertuigen zijn. Tot slot ga ik volledig akkoord met een overkapping van de Ring.
Criticasers kijken alleen naar de werken die stroef lopen — Koen Kennis
De Noorderlijn
Er heerst heel wat onduidelijkheid over de hinderpremies bij de werken aan de Leien.
De Backer: Op 1 juli zou er een nieuwe Vlaamse regelgeving van start gaan waarbij omliggende handelaars, die hinder ondervinden van openbare werken, 2000 euro aan hindervergoeding kunnen ontvangen. Maar de werken op Leien bijvoorbeeld, zijn pas gestart op 1 juli. De handelaars vielen dus onder de oude regelgeving. Dat kon niet. 
Daarom hebben we aangedrongen bij minister Muyters (N-VA) om de oude regeling omtrent hinderpremies te verlengen. Nu, met de vertragingen, komen we in een nieuwe fase van die werken. Geef die hinderpremie van 2000 euro dan toch! Je kan zelfs een deel van de schadevergoeding van de aannemer aan die handelaars uitbetalen.
Bovendien dringen we aan op zaken als RSZ-korting en uitstel van betaling. Ik maak me geen zorgen over zaken als H&M, wel over kleinere handelaars. Die staan nu vooraan in de vuurlinie.
Kennis: Er was geen onduidelijkheid over de hinderpremies en iedereen wist dat. Alle partijen, inclusief Open Vld, hebben met de ingangsdatum ingestemd. De bedrijven vielen onder de oude regeling, omdat de werken voor 1 juli zijn gestart. En die regeling gaat over een inkomstencompensatie of een rentetoelage. 
Als een bedrijf betalingsproblemen heeft, kan het een krediet bij de bank aanvragen. Vlaanderen betaalt dan een deel van de rente. En het Vlaams Parlement heeft die oude regelgeving nu verlengd tot het einde van de werken.
Ik zie niet waar dit een nieuwe fase is van de werken. Handelaars kunnen dus geen aanspraak maken op de nieuwe regelgeving en de 2000 euro hinderpremie. Helaas is dat Vlaamse regelgeving en kan ik daar niets aan veranderen.
Philippe De Backer zou een blik moeten werpen opn wat er reeds bestaat. Een bedrijf dat problemen heeft om haar belastingen te betalen kan naar de belastingdienst trekken en een afbetalingsplan aanvragen.
Hoe zit het met de coördinatie van de werken? Met de vertragingen heerst nu de indruk dat het een chaos is.
De Backer: Ik aas al een tijdje op een Antwerpse ‘taskforce’ van bewoners, aannemers, mensen van De Lijn en kabinetsleden van de schepen van Mobiliteit, enz. Laat hen toezien op de werken. Coördineer de verschillende werken van verschillende instanties. Het is momenteel een echte chaos.Bovendien speelt de schepen ook geen open kaart over de vertragingen.
Kennis: Zo’n taskforce bestaat al. Sinds deze legislatuur hebben we een groep die werkt aan impactmanagement die adviseert over mogelijke problemen van bijvoorbeeld werken die parallel lopen met elkaar. Bovendien staat een planning nooit vast. Niemand heeft om vertragingen gevraagd. Bovendien zijn er werken stopgezet en verplaatst, bijvoorbeeld aan de Meirbrug, de Kaaien, en de Singel-Zuid. Criticasters kijken vaak al te graag naar werken die stroef verlopen, maar als het vlot verloopt, hoor je ze niet.

You may also like

Back to Top